امانوئل کانت، زاده ی 22 آوریل 1724 و درگذشته ی 12 فوریه 1804، فیلسوف برجسته ی آلمانی بود.کانت در کونیگسبرگ، مرکز پروس شرقی، در خانواده ای متوسط و مسیحی زاده شد.او در دانشگاه کونیگسبرگ به تحصیل فلسفه و ریاضیات پرداخت و پس از دانشگاه چند سالی تدریس خصوصی کرد. کانت در سی و یک سالگی، در دانشگاه، مدرس بدون حقوق رسمی شد؛ یعنی حقوق او به شهریه ای وابسته بود که شاگردان می پرداختند و گاهی مجبور می شد بخشی از کتاب هایش را برای دوری از مشکلات مالی بفروشد. او پانزده سال در این شغل باقی ماند و در این مدت دو بار تقاضای استادی کرد که هر دو دفعه رد شد. کانت سر انجام در سال 1770 به مقام استادی منطق و فلسفه ی متافیزیک در دانشگاه کونیگسبرگ دست یافت.کانت تجربه گرایی و عقل گرایی ابتدایی مدرن را در هم آمیخت و تا به امروز تأثیر مهم او در متافیزیک، معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه ی سیاسی، زیبایی شناسی و دیگر حوزه ها ادامه دارد.

نمایش یک نتیجه