اطلاعات حکمت و معرفت یکی از نشریات فلسفی است که از زمستان ۱۳۸۴ به صورت ماهنامه منتشر می‌شود و صاحب‌امتیاز آن، مؤسسه اطلاعات است. مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه را انشاالله رحمتی بر عهده دارد.

در زمستان سال ۱۳۸۴، انشاءالله رحمتی مقاله‌ای از سید حسین نصر را با موضوع «عرفان نظری و اهمیت آن در دوران کنونی» ترجمه کرد و تصمیم بر آن شد تا به جای چاپ در روزنامه اطلاعات به صورت مستقل منتشر شود. این نقطه شروعی برای انتشار ضمیمه ماهانه روزنامه اطلاعات بود. به مدت یک سال، دوازده شماره از این ضمیمه در موضوعات مختلف منتشر شد تا اینکه مدیران مؤسسه تصمیم گرفتند نشریه مستقلی تأسیس کنند که تداوم همان دوازده شماره باشد.

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

135 _ اخلاق عشق ورزی 2

15,000 تومان

136 _ اسلام و محیط زیست

15,000 تومان

137 _ اخلاق فضیلت 3

15,000 تومان

138 _ فلسفه عکاسی 4

15,000 تومان

139 _ دوستی و شفقت

15,000 تومان

140 _ فضیلت سادگی

15,000 تومان

141 _ اخلاق فضیلت 4

15,000 تومان

142 _ حافظ و فرهنگ جهانی

143 _ شانس و فلسفه

15,000 تومان

144 _ عرفان اسلامی

15,000 تومان

145 _ سلامت معنوی

15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

146 _ حکمت در شعر و اندیشه نظامی گنجوی

15,000 تومان