‌مجموعه كتاب تفسير معاصرانه قرآن کریم

انتشارات سوفیا
جدیدترین کتاب های نشر سوفیا

فروشگاه کتاب

انشاالله رحمتی
  • انشاالله رحمتی
  • سیدحسین نصر
  • هانری کربن
  • ایمانوئل کانت
  • پل ادواردز
  • دونالد ام بورچرت
-15%
تفسیر معاصرانه قرآن کریم
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد هفتم)

399,500 تومان
-15%
انتشارات سوفیا
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد ششم)

297,500 تومان
-15%
انتشارات سوفیا
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد پنجم)

493,000 تومان
-15%
تقسیر معاصرانه قرآن کریم-جلد چهارم
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد چهارم)

225,250 تومان
-15%
تقسیر معاصرانه قرآن کریم-جلد سوم
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد سوم)

493,000 تومان
-15%
تقسیر معاصرانه قرآن کریم-جلد دوم
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد دوم)

399,500 تومان
-15%
تقسیر معاصرانه قرآن کریم-جلد اول
افزودن به سبد خرید

تفسیر معاصرانه قرآن کریم (جلد اول)

527,000 تومان

کتاب ارض ملکوت

198,000 تومان

کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی

195,500 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد اول)

210,800 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد دوم)

250,000 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد سوم)

187,000 تومان
مجموعه کتاب‌ها

چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی
  • چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی
  • تفسیرمعاصرانه قرآن کریم
  • دانشنامه

کتاب اسلام ایرانی (جلد اول)

210,800 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد دوم)

250,000 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد سوم)

187,000 تومان

کتاب اسلام ایرانی (جلد چهارم – بخش دوم)

ناموجود
-15%
انتشارات سوفیا
افزودن به سبد خرید

کتاب اسلام ایرانی (جلد چهارم-بخش اول)

399,500 تومان

فروشگاه کتاب

آرشیو مقالات

پادکست صوتی

وبلاگ خبری

انتشارات سوفیا

رستگاری بشر در گرو دانايی اوست.

نشر
سوفيا
رسالت خويش را ترويج منابع مكتوب اين دانايی می داند.

مهر انتشارات سوفیا
چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی3-2
مراسم بزرگداشت پرفسور هانری کربن و رونمایی از کتاب اسلام ایرانی

برگزیده جایزه بیست و سومین دوره کتاب

دکتر انشاءالله رحمتی در مراسم بزرگداشت پروفسور هانری کربن یکی از بحث‌های مهم در کربن، پرداختن او به هویت ایرانی و پیوستگی‌های فرهنگ ما است. زبان فلسفه چون یک زبان جهان‌شمول است پس اینگونه نیست که اگر امثال کربن موارد و مسائلی را برای جهان غرب مطرح کرده‌اند، پس ما نتیجه‌ بگیریم که به درد ما نمی‌خورد. باید توجه داشت که کربن به وضعیت کشور و فرهنگ ما هم توجه داشته است. یکی از این اجزاء، پیوستگی بین ایران زرتشتی و ایران اسلامی است. آنچه که برای کربن مهم است، حیات مضامین ایران زرتشتی در دوران کنونی ما است. هویت ما در نزد کربن یک هویت تاریخی نیست بلکه یک امر متافیزیکی است. پیوستگی دیگری که برای کربن مهم است، پیوستگی تشیع و تصوف است. پیوستگی سوم، پیوستگی بین فلسفه، عرفان و ادبیات فارسی است. یکی از وجوه بارز کربن که ادبیات،عرفان وفلسفه را به همدیگر نزدیک می‌کند توجه بسیارویژه‌ای است که به تمثیل‌های ابن‌سینا و سهروردی نشان می‌دهد. پیوستگی آخر،پیوستگی بین دیانت ماباادیان ابراهیمی است.